(Nie)udane starzenie w przestrzeni miejskiej

W październiku 2020 roku studentki i studenci Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego realizowali wspólnie projekt etnograficzny poświęcony zagadnieniom związanym ze starością i starzeniem się w mieście. Projekt był realizowany w przestrzeni miejskiej Wrocławia pod opieką merytoryczną mgr. Tomasza Raczkowskiego (KEiAK) oraz dr Magdaleny Sztandary (IEiAK). Pracując w mieszanych grupach krakowsko-wrocławskich, studentki i studenci zajmowali się wybranymi, szczegółowymi tematami badawczymi wpisującymi się w tematykę projektu. Efekty działań terenowych zostały opracowane i zaprezentowane w formie bloga.