Anthropology of Reproductive Governance & Justice

 

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr, we współpracy z EASA Network for the Anthropology of Gender and Sexuality, sekcją European Association of Social Anthropologists, zaprasza na międzynarodową konferencję naukową „Anthropology of Reproductive Governance & Justice”.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2021 w formule online na MS Teams, dostępny będzie także streaming na żywo. Program konferencji jest dostępny w formie PDF:

W ramach konferencji wykład przewodni pt. Global Reproductive Governance: A Decade of Insight wygłosi prof. Lynn M. Morgan (Mount Holyoke College, Massachusetts).

Zachęcamy do zapoznania się z abstraktami wystąpień:

 

Zapisy i kontakt: easanags@gmail.com

Komitet organizacyjny:
dr hab. Monika Baer, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
dr An Van Raemdonck, Ghent University

 

Więcej informacji w wydarzeniu na Facebooku: https://bit.ly/3cDsKdK
Plakat i grafikę wydarzenia zaprojektował Michał Borkowski.