Bombardowanie Gazy. Panel IEiAK poświęcony relacjom izraelsko-palestyńskim

Punktem wyjścia, a także elementem wiodącym w debacie na temat aktualnej sytuacji w Gazie, Izraelu i na Terytoriach Okupowanych będzie kwestia praw człowieka uzupełniona o problematykę uwarunkowań historycznych i międzynarodowych. Rozmowa o relacjach palestyńsko-izraelskich odbędzie się w przestrzeni umożliwiającej przedstawienie różnych perspektyw i budowanie świadomości krytycznej niezbędnej do uważnego czytania świata.

W debacie wezmą udział:

dr Jagoda Budzik – hebraistka, Katedra Judaistyki UWr
dr hab. Michał Mokrzan – antropolog społeczno-kulturowy, IEiAK UWr
Ala Qandil – reporterka i działaczka społeczna
dr Wojciech Szewko – ekspert Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas
Przemysław Wielgosz – eseista, dziennikarz, redaktor

Debatę poprowadzi dr hab. Magdalena Krysińska-Kałużna, IEiAK UWr

gaza