Dni Informacyjne o programie ERASMUS+

(English text below)

Drodzy Studenci i Doktoranci!

serdecznie zapraszamy Was na Dni Informacyjne o programie ERASMUS+, które odbędą się w sali Oratorium Marianum przy Pl. Uniwersyteckim 1 (Gmach Główny, wejście główne, parter)

Termin: 7-9 listopada 2023 (wtorek-środa-czwartek)

- punkt informacyjny/konsultacje indywidulne codziennie w godzinach 9:00 - 15:00

- prezentacja o programie oraz rekrutacji na wyjazd z programu Erasmus+ codziennie w godzinach: 

9:00 (po polsku), 11:00 (po angielsku),  13:00 (po polsku) 

Do zobaczenia! Liczymy na Waszą obecność!

Zespół Biura Współpracy Międzynarodowej UWr

https://international.uni.wroc.pl/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dear Students and PhD Students!

we would like to invite you to the Information Days about the ERASMUS + programme, which will take place in the Oratorium Marianum hall at Pl. Uniwersytecki 1 (Main Building, main entrance, ground floor)

Dates: November 7-9, 2023 (Tuesday-Wednesday-Thursday)

- information point/individual consultations every day from 9:00 a.m. to 3:00 p.m.

- presentation about the programme and recruitment for Erasmus + programme every day in the following hours:

9:00 (in Polish), 11:00 (in English), 13:00 (in Polish)

See you later! We count on your presence!

https://international.uni.wroc.pl/en/current-students

erasm