Doc. PhDr. František Vrhel, CSc

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 16 czerwca 2023 roku, w wieku 80 lat, zmarł doc. PhDr. František Vrhel, CSc. Wielce zasłużony dla czeskiej nauki etnolog, teoretyk dyscypliny, lingwista, iberysta, tłumacz z języka hiszpańskiego, zafascynowany twórczością Jorge Luise Borgesa. W latach 1989–2014 dyrektor Instytutu Etnologii Uniwersytetu Karola w Pradze, a w latach 1994–2000 dziekan Wydziału Filozoficznego tejże uczelni. Od 2004 roku współpracował z Katedrą (obecnie Instytut) Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, wielce życzliwy nam człowiek. Wielokrotnie gościł w naszym mieście, wygłaszał wykłady dla studentów, współorganizował polsko-czeskie etnologiczne seminaria naukowe. Posiadał niezwykłą znajomość literatury światowej w zakresie etnologii i antropologii kulturowej, a także literatury pięknej, często czytywał ją w oryginalnych językach, również w języku polskim. Wrocław był jednym z Jego ukochanych miast. Zawsze z wielką radością gościł pracowników Katedry Etnologii i Antropologii UWr w Pradze. Był niezwykłym człowiekiem, otwartym, z dużym poczuciem humoru, również na swój temat. Na zawsze pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci. 

Vrhel