Europejska Szkoła Otwartości

Szanowni Państwo,

Europejska Szkoła Otwartości - warsztaty dla osób pracujących z młodzieżą

Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu, Stowarzyszenie Kultura Równości oraz Stowarzyszenie Nomada zapraszają do udziału w szkoleniu, którego celem jest zwiększenie wiedzy i kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w kontekście narastającej przemocy rówieśniczej, mowy nienawiści i innych zagrożeń związanych z wykluczeniem i dyskryminacją.  

Szkolenie osadzone jest w aktualnym kontekście społecznym i odpowiada na najczęstsze wyzwania, z jakimi stykają się osoby pracujące z młodzieżą, takimi jak tożsamość kulturowa, pochodzenie czy rozwój psychoseksualny człowieka. 

“Europejska Szkoła Otwartości” dostarczy wiedzy i kompetencji z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji grup mniejszościowych, reagowania na przemoc i wymiany dobrych praktyk w kontekście pracy z młodzieżą. 

Projekt skierowany jest do nauczycieli/ek, wychowawców/czyń, opiekunów/ek, psychologów/żek i pedagogów/żek oraz edukatorów/ek w pozaszkolnych formach edukacji. 

Szkolenia obejmować będą następujące zagadnienia: 

  • Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja. Jak działa mechanizm dyskryminacji. 
  • Przemoc motywowana uprzedzeniami.
  • Kompetencje międzykulturowe.
  • Przeciwdziałanie homofobii i transfobii w szkole.
  • Jak reagować na przemoc, dyskryminację, mikroagresję.
  • Jak przeciwdziałać dyskryminacji. 
  • Język równościowy. 

Szkolenia mają formę warsztatową, interaktywną, prowadzone będą w grupach do 20 osób. 

Czas trwania: 8 godzin (1 dzień). 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy/czki otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Obowiązują zapisy. Formularz: https://forms.gle/dTSRnJD6uD5m6qxm9

Najbliższe terminy szkoleń: 

18 listopada 2022  (piątek), g. 9.00 – 17.00, Dom Europy, ul. Widok 10

16 grudnia 2022 (piątek), g. 9.00 – 17.00, Dom Europy, ul. Widok 10

Projekt realizowany jest przez Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kultura Równości oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego Nomada.

O PROWADZĄCYCH:

dr Ewa Jupowiecka -kulturoznawczyni, badaczka, trenerka edukacji międzykulturowej  i antydyskryminacyjnej. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu edukacji praw człowieka, przeciwdziałania przemocy motywowanej uprzedzeniami oraz nauczania dzieci z doświadczeniem migracji. Pracuje w Stowarzyszeniu Nomada jako edukatorka oraz asystentka międzykulturowa Romów/-ni pochodzących z Rumunii. Współautorka publikacji dotyczących problematyki związanej wielokulturowością i procesem integracji.

Alina Szeptycka – absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Holistycznej Szkoły Trenerów, edukatorka antydyskryminacyjna. Współprzewodnicząca Wrocławskiej Rady ds. Równego Traktowania przy Prezydencie Jacku Sutryku, członkini Wrocławskiej Rady Kobiet. W Stowarzyszeniu Kultura Równości koordynuje projekty i prowadzi działania edukacyjne, także w sieci Proud@work. Współpracuje z Fundacją Katarynka w obszarze kultury dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami. 

Kontakt:

Ewa Jupowiecka: ewa.jupowiecka@nomada.info.pl, tel. 731 364 645

Alina Szeptycka: alina.szeptycka@kulturarownosci.org

 

Zapraszamy do udziału.