Konkurs im. Bronisława Malinowskiego Komitetu Nauk Etnologicznych PAN

 

W dniu 26 listopada 2021 roku odbyła się uroczystość wręczenia nagród Autorom i Autorkom książek zgłoszonych na Konkurs im. Bronisława Malinowskiego Komitetu Nauk Etnologicznych PAN na najlepszą książkę naukową z zakresu etnologii, antropologii społeczno-kulturowej, folklorystyki i etnomuzykologii opublikowaną w latach  2019-2020.

Laureatem Nagrody został nasz katedralny kolega dr Michał Mokrzan za książkę pt. Klasa, kapitał i coaching w dobie późnego kapitalizmu. Perswazja neoliberalnego urządzania (Wydawnictwo Naukowe UMK, seria Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Toruń 2019).

Kapituła Nagrody przyznała wyróżnienie dr hab. Magdalenie Lubańskiej za książkę pt. Praktyki lecznicze w prawosławnych monasterach Bułgarii. Perspektywa antropologii (post)sekularnej (Wydawnictwo UW, Warszawa 2019).

Nominacje do Nagrody uzyskali również: dr Maria Dębińska za książkę pt. Transpłciowość w Polsce. Wytwarzanie kategorii (Wydawnictwo IAiE PAN, Warszawa 2020) oraz dr hab. Tomasz Rakowski za książkę pt. Przepływy, współdziałania, kręgi możliwego. Antropologia powodzenia (Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk 2019).

Panu dr. Michałowi Mokrzanowi oraz pozostałym Autorom i Autorkom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

mich1

Fot. Sebastian Latocha

mich2

Fot. Sebastian Latocha

mich 4