Leaders in University Management

W dniach 3-7 października br. w Erasmus University Rotterdam (Rotterdam School of Management) odbył się kurs Leaders in University Management, zorganizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dzięki funduszom europejskim (program Wiedza Edukacja Rozwój). W kursie wzięło udział 15 osób z uczelni polskich, w tym m.in. prof. Jarosław Syrnyk z naszej Katedry. Program kursu obejmował m.in. zagadnienia związane z kwestiami współpracy z otoczeniem zewnętrznym, aplikacji perspektywy zrównoważonego rozwoju, idei konwergencji, sposobów wspierania procesów zarządzania edukacją (digitalizacja i in.), internacjonalizacji nauczania itd. Kluczowym przesłaniem kursu było zwrócenie uwagi na konieczność większej odpowiedzialności i aktywności środowisk akademickich za inicjowanie i liderowanie w kluczowych procesach społecznych naszej doby.

Jarek

Jarek II

Jarek III