Nagroda Komitetu Nauk Etnologicznych PAN im. Bronisława Malinowskiego

Z radością ogłaszamy, że laureatem Nagrody Komitetu Nauk Etnologicznych PAN im. Bronisława Malinowskiego za najlepszą książkę naukową z zakresu etnologii, antropologii społeczno-kulturowej, folklorystyki i etnomuzykologii opublikowaną w latach 2019-2020 został dr Michał Mokrzan. Nagrodzona książka to: Klasa, kapitał i coaching w dobie późnego kapitalizmu. Perswazja neoliberalnego urządzania, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2019.

Kapituła Nagrody przyznała wyróżnienie dr hab. Magdalenie Lubańskiej za książkę Praktyki lecznicze w prawosławnych monasterach Bułgarii. Perspektywa antropologii (post)sekularnej, Wyd. UW, Warszawa 2019.

Nominacje do Nagrody uzyskali również: dr Maria Dębińska za książkę Transpłciowość w Polsce. Wytwarzanie kategorii, Wyd. IAiE PAN, Warszawa 2020 oraz dr hab. Tomasz Rakowski za książkę Przepływy, współdziałania, kręgi możliwego. Antropologia powodzenia, Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk 2019.

Nagroda im. Bronisława Malinowskiego - ogłoszenie wyników