Naruszając tabu – refleksje z badań terenowych na Podlasiu i Mazowszu

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej zaprasza na drugie z cyklu seminariów naukowych „Spotkania na Szewskiej” - Naruszając tabu – refleksje z badań terenowych na Podlasiu i Mazowszu. Gościem będzie Bożena Józefów-Czerwińska, antropolożka i archeolożka, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego.

O wykładzie:
W etnograficznych wędrówkach przychodzimy zawsze z zewnątrz a to oznacza, że nie należymy do kręgu osób obdarzonych zaufaniem, co potęguje się wówczas, gdy próbujemy poznać treści kulturowe objęte obszarami tabu. Pracując wiele lat na Podlasiu i Mazowszu spotykałam się z licznymi obawami moich rozmówców. Z jednej strony pojawiał się niejednokrotnie strach o tzw. utratę twarzy, bądź o obciążenie złym wizerunkiem swojej wspólnoty. Z drugiej strony w dawnym światopoglądzie religijnym słowo mogło mieć moc sprawczą wywołując konsekwencje w życiu ucieleśnionych…

Biogram:
Bożena Józefów-Czerwińska, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, dr archeologii, dr hab. antropologii kulturowej (nauki o kulturze i religii) – dyplom uzyskany w Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu (2020), prof. Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Wydział Humanistyczny. Prowadzi badania terenowe w kraju i zagranicą. Autorka monografii pt. Zabobonem nazwano…, w której poddała próbie rekonstrukcji dawny kanon kulturowy, aksjonormatywy, a w szczególności wierzenia i wymiary duchowości mieszkańców południowego Podlasia. Prowadzi także badania etnohistoryczne na Mazowszu, dzięki którym ukazuje ludzkie historie z oddolnej perspektywy wpisane w wielkie narracje historyczne (monografie pt. Oporni… oraz we współautorstwie z R. Lolo – Historia ze wspomnień utkana…).

Gdzie i kiedy:
czw. 23 marca 2023, 12.30
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, ul. Szewska 50/51
sala nr 3