Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Dom Kołodzieja

W dniu 25 lutego 2021 r. w ramach realizacji zadań związanych ze współpracą Wydziału z interesariuszami zewnętrznymi, z inicjatywy prof. Krystyny Dziubackiej i prof. Rafała Włodarczyka, doszło do spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia Dom Kołodzieja ze Zgorzelca, p. Olgierdem Poniźnikiem, prezesem Stowarzyszenia i jednocześnie burmistrzem Gryfowa Śląskiego i p. Elżbietą Lech-Gotthardt – wiceprezesem Stowarzyszenia. Ze strony Wydziału w spotkaniu wzięli udział: prof. Krystyna Dziubacka, prof. Rafał Włodarczyk (Instytut Pedagogiki), prof. Katarzyna Majbroda, prof. Robert Klementowski (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej), dr Agnieszka Drożdżewska (Instytut Muzykologii) oraz prodziekan ds dydaktyki niestacjonarnej i współpracy z pracodawcami, prof. Jarosław Syrnyk. Spotkanie odbyło się w formie zdalnej.

Przedmiotem rozmów była współpraca Stowarzyszenia Dom Kołodzieja z Wydziałem i szerzej Uniwersytetem Wrocławskim w zakresie realizacji przedsięwzięć lokalnych, m.in. w projekcie wzmocnienia potencjału aktywności społecznej Opolna Zdroju, a także projekcie wsi Wigancice. W trakcie spotkania wskazano na realne kierunki współpracy m.in. w zakresie organizacji badań terenowych (archeologicznych, antropologicznych i in.), praktyk dla studentów, wspólnych przedsięwzięć w zakresie popularyzacji nauki, ale również projektów naukowych.

Szczegóły dotyczące form i obszarów współpracy zostaną omówione po podpisaniu listu intencyjnego, co zaplanowano na marzec-kwiecień br. Wstępnie, o ile pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna, planowany jest wyjazd do Zgorzelca lub Gryfowa większej grupy zainteresowanych współpracą naukowców z naszego Wydziału.

koło

Siedziba Stowarzyszenia Dom Kołodzieja. Zdjęcie ze strony Stowarzyszenia.