Studia podyplomowe na kierunku komunikacja międzykulturowa

 

Począwszy od roku akademickiego 2024/2025 w ofercie edukacyjnej Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego znajdą się studia podyplomowe na kierunku komunikacja międzykulturowa. Program studiów obejmuje dwa semestry nauki (240 x 45 min.). Program ten realizowany będzie w formie wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń w następujących obszarach: komunikacja międzykulturowa, wielokulturowość, wielokulturowość nieetniczna, wielokulturowość w wielkim mieście, tożsamości europejskie, podstawowe problemy współczesnego świata, konflikt i przemoc we współczesnym świecie, psychologia społeczna, wybrane zagadnienia prawne komunikacji międzykulturowej, prawa człowieka,  zjawisko marginalizacji i ekskluzji społecznej, edukacja wielokulturowa, europejska polityka sąsiedztwa, dezinformacja i propaganda, kwestia uchodźców i imigrantów. W programie przewidziano również zajęcia warsztatowe (warsztaty antydyskryminacyjne, sposoby budowania relacji). 

Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców Uniwersytetu Wrocławskiego i innych uczelni, a także praktyków działających na co dzień w organizacjach pozarządowych.  

Studia podyplomowe odbywać się będą w formie stacjonarnej we Wrocławiu w salach Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej (ul. Szewska 50-51 oraz Szewska 36), w ramach 15 zjazdów weekendowych (sobota/niedziela), od października 2024 r. do czerwca 2025 r.  

Minimalna liczba słuchaczy do uruchomienia kursu - 25 osób. Limit przyjęć – 30 osób. 

Koszt studiów dla jednego uczestnika wynosi 4000 zł. 

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej (e-mail: keak@uwr.edu.pl; telefon: 71 375 26 84) oraz Dział Nauczania Uniwersytetu Wrocławskiego (e-mail: dzialnauczania@uwr.edu.pl; tel. 71 343 01 43). Informacje dostępne będą również na stronie: https://rekrutacja.uni.wroc.pl/

Załącznik:

komunikacja