Zapraszamy do lektury 8 tomu serii Studies in Rhetoric and Culture

W serii Studies in Rhetoric and Culture w wydawnictwie Berghahn Books ukazała się książka pod redakcją Jona Abbinka i Shauny LaTosky pt. Rhetoric and Social Relations. Dialectics of Bonding and Contestation (Oxford, New York 2021). Książka stanowi efekt prac realizowanych w ramach International Rhetoric Culture Project - projektu badawczego, którego pomysłodawcami są Ivo Strecker oraz Stephen Tyler. W ósmym tomie serii Studies in Rhetoric and Culture znajdują się artykuły prezentujące teoretyczne i empiryczne badania poświęcone retorycznym aspektom relacji społecznych, m.in. Ivo Streckera "Enculturation as Rhetorical Practice", Nurit Bird-David "What Do Kinship Terms Do?", Jean Lydall "Kinship: Mother and Child of Rhetoric" oraz Felixa Girke "Establishing Ethos: The Rhetorical Work of Bondfriendship". W książce przeczytać można także artykuł "Inducement to Action and Change in Attitude: Coaching in the Light of Rhetorical Anthropology" - efekt badań prowadzonych przez naszego katedralnego kolegę Michała Mokrzana w ramach grantu pt. Retoryczne konstruowanie neoliberalnych podmiotów. Antropologiczna analiza coachingu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Na stronie wydawnictwa Berghahn Books udostępniony jest artykuł redaktorów książki Jona Abbinka i Shauny LaTosky "Introduction: Rhetoric in Social Relations" https://www.berghahnbooks.com/title/AbbinkRhetoric

Zapraszamy do lektury! 

SRC