Zapraszamy do lektury książki

Grzegorz Pełczyński, Ewangelikalizm w Rosji (XIX-XX wiek), Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wrocław 2019.

Tematem monografii jest rosyjski protestantyzm, zrodzony w dużej mierze w wyniku rodzimych poszukiwań religijnych, będących jednym z fundamentów kultury rosyjskiej. Mając wielu prekursorów, ukształtował się ostatecznie w latach 60. i 70. XIX w., w postaci dwóch głównych nurtów: baptystów i ewangelicznych chrześcijan, które w końcu zlały się ze sobą. Autor w oparciu o źródła i opracowania rosyjskie przedstawia tragiczne niekiedy dzieje tych nurtów. W dołączonym do pracy apendyksie daje też charakterystykę ewangelikalnych społeczności protestanckich w Polsce. 

ISBN: 978-83-939353-9-0
Rok wydania: 2019
Liczba stron: 295
Nr wydania: wydanie drugie rozszerzone

 

ewangel