mgr Szymon Jabłoński-Weryński

S.Jabłoński

Zainteresowania badawcze

Antropologia śmierci i żałoby, człowiek w relacji do zwierząt, buddyzm tybetański, antropologia ruchów wolnościowych. Zawodowo psychoterapeuta praktykujący w nurcie psychodynamicznym, specjalista terapii uzależnień.

 

Artykuły

Szymon Jabłoński-Weryński, Wrocławskie Nadodrze. Gentryfikacja, jako negatywna konsekwencja procesu rewitalizacji, „Our Europe. Ethnography-Ethnology-Anthropology of Culture”, w druku.

 

Szymon Jabłoński-Weryński, Zjawisko konwersji na buddyzm tybetański, jako sposób poszukiwania sensu we współczesnym świecie zachodu. [w:] Homo transgressivus w poszukiwaniu sensu istnienia. Od transgresji ku transcendencji...?, Artykuł pokonferencyjny, w druku.

 

Szymon Jabłoński-Weryński, Śmierć nie istnieje. “Tęczowe ciało” jako najwyższy poziom urzeczywistnienia w buddyzmie tybetańskim, [w:] Śmierć umieranie przemijanie w optyce literatury, sztuki, historii i nauk o kulturze, (red.) Szymon Przeklasa, Fundacja “dzień dobry! kolektyw kultury”, Siemianowice Śląskie 2019, s. 211-229.

 

Szymon Jabłoński-Weryński, Pacjent z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików. Pacjent niechciany, nielubiany. [w:] Osamotnieni w bólu, (red) Bożena Płonka-Syroka, Andrzej Syroka, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław 2018, s. 159-174.