dr hab. Monika Baer, prof. UWr

M.Baer

Zainteresowania naukowe

Europa Środkowa/Wschodnia, postsocjalistyczne procesy transformacyjne, Europeizacja, sprawczość prawa, płeć/seksualność, obywatelstwo, społeczeństwo obywatelskie, aktywizm, emocje w polu politycznego, zaangażowanie społeczne/polityczne antropologii, społeczne procesy wytwarzania wiedzy, antropologiczne teorie późnego industrializmu 

Książki autorskie

Monika Baer, Między nauką a aktywizmem. O polityczności, płci i antropologii, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, 2014.

Monika Baer, Women’s Spaces: Class, Gender and the Club. An Anthropological Study of the Transitional Process in Poland, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003.

Redakcje naukowe

Monika Baer (red.), Agency at Work: Ethnographies in/of Late Industrialism, Berlin, Peter Lang 2021.

(z A. Kościańską), Antropologia płci i seksualności. Perspektywy marginalne, numer monograficzny „Zeszytów Etnologii Wrocławskiej”, 1(20), 2014.

(z M. Lizurej), Z odmiennej perspektywy: Studia queer w Polsce, Wrocław, Oficyna Wydawnicza „Arboretum”, 2007.

(z E. Pakszys) Obszary kultur kobiecych w badaniach płci/rodzaju, Poznań, Wydawnictwo Humaniora, 2003.

Artykuły w czasopismach

Monika Baer, Nowe idiomy Śląska Opolskiego? Działania społeczne kobiet jako problematyzacje, „Prace Etnograficzne”, 2020, t. 48(4). https://www.ejournals.eu/Prace-Etnograficzne/2020/48-4-2020/art/18329/

Monika Baer, Europeanization on the Move: LGBT/Q Activist Projects in Contemporary Poland, „Intersections. East European Journal of Society and Politics”, 2020, t. 6(3), s. 53-73. https://intersections.tk.mta.hu/index.php/intersections/issue/view/24

Monika Baer, At the Crossroads of Modernity: Critical Anthropology in Contemporary Europe, „Kultura i Społeczeństwo”, 2020, t. 64(2), s. 51-70. http://www.kulturaispoleczenstwo.pl/

Monika Baer, „No bo tym się żyło”: Podział gminy Dobrzeń Wielki w narracjach jej mieszkańców, „Prace Etnograficzne”, 2018, t. 46(4), s. 109-131. https://www.ejournals.eu/Prace-Etnograficzne/2018/46-4-2018/art/13649/

Monika Baer, Problematyka demokracji i praw człowieka w działaniach Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, „Lud: Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych”, 2017, t. 101, s. 61-67. https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LUD/article/view/lud101.2017.01d/14576

Monika Baer, Katarzyna Majbroda, Janina Radziszewska, Une législation (in)utile? Les politiques urbaines et les expériences des LGBT à Wroclaw, Pologne, „Droit et Cultures”, 2019, t. 77, s. 69-88.

Monika Baer, Od „kłopotliwych związków” do „wspólnoty krytyków”? Antropologia i studia genderowe/queerowe we współczesnej Polsce, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, 2016, t. 1(24), s. 37-52. http://www.zew.uni.wroc.pl/files/zew_24_baer.pdf

Monika Baer, Płeć i procesy transformacyjne w Polsce po 1989 roku. Studium przypadku, „Rocznik Antropologii Historii”, 2(7), s. 291-305, 2014.

Monika Baer, Think Globally, Act Locally? Anthropological Strategies in/of Central-Eastern Europe, “Cargo: Journal for Cultural/Social Anthropology”, 12 (1-2), s. 19-34, 2014.

Monika Baer, Claude Lévi-Strauss w debatach „zwrotu politycznego” antropologii angloamerykańskiej, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, 1-2(14-15), s. 57-71, 2011.

Monika Baer, L’invisible visible. Genre, sexualité et société civile, „Ethnologie française, 16(2), s. 245-255, 2010.

Monika Baer, Antropologiczny „inny”. Orientalizacja czy potencjał krytyczny?, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, 1-2(12-13), s. 5-25, 2010.

Monika Baer, Płeć i procesy transformacyjne w Polsce po 1989 roku. Studium przypadku, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, 1(7), s. 91-106, 2005.

Rozdziały w monografiach

Monika Baer, Affective Togetherness: Emotional Dynamics in/of the Field of the Political, [w:] Agency at Work: Ethnographies in/of Late Industrialism, Berlin, Peter Lang 2021.

Monika Baer, Antropologia krytyczna jako ustrojstwo: Subiektywne refleksje z autoetnograficzną mikrohistorią w tle, [w:] Sto lat etnologii uniwersyteckiej w Poznaniu: Dyscyplina wobec wyzwań przyszłości red. Anna Brzezińska, Wojciech Dohnal, Poznań, Instytut im. Oskara Kolberga 2020, s. 53-71. http://cyfrowearchiwum.amu.edu.pl/media/uploads/000031t.pdf

Monika Baer, Anthropology and Gender/Queer Studies in Contemporary Poland: A Personally Situated View, [w:] Twilight Zone Anthropology: A Voice from Poland red. Michał Buchowski, Herefordshire, Sean Kingston Publishing 2019, s. 165-183.

Monika Baer, Social Activity of Women in the Dobrzeń Wielki Commune in Light of Anthropological Critique, [w:] Mutual Impact: Conflict, Tension and Cooperation in Opole Silesia red Petr Skalník, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski 2018, s. 179-202.

Monika Baer, Od postsocjalizmu do późnego industrializmu: „Odmienność” jako strategia analityczna współczesnej antropologii, [w:] Odmienność w kulturze red. Aleksandra Rzepkowska, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 2017, s. 61-78.

Monika Baer, Transformacje transformacji. O problemach antropologii postsocjalizmu,[w:] K. Górny i M. Marczyk (red.), Antropologiczne badania zmiany kulturowej. Społeczno-kulturowe aspekty transformacji systemowej w Polsce, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, s. 33-56, 2009.

Monika Baer, „Let Them Hear Us!” The Politics of Same-Sex Transgression in Contemporary Poland, [w:] H. Donnan i F. Magowan (red.), Transgressive Sex. Subversion and Control in Erotic Encounters, New York, Oxford, Berghahn Books, s. 131-150, 2009.

Monika Baer, „Męskość” w ujęciu antropologicznym, [w:] B. Płonka-Syroka (red.), Stereotypy i wzorce męskości w różnych kulturach, Warszawa, Wydawnictwo DiG, s. 3-16, 2008.

Monika Baer, W poszukiwaniu (nie)tożsamości. Kilka uwag na temat praktyki queer w akademickim dyskursie aktywistycznym, [w:] M. Baer i M. Lizurej (red.), Z odmiennej perspektywy. Studia queer w Polsce, Wrocław, Oficyna Wydawnicza „Arboretum”, s. 93-112, 2007.

Monika Baer, W kręgu wykluczeń. Antropologiczne refleksje nad kategoriami tożsamości w narracjach gender studies, [w:] T. Basiuk, D. Ferens i T. Sikora (red.), Parametry pożądania, Kraków, Universitas, s. 15-36, 2006.

Monika Baer, O antropologii, polityce i tożsamości. Zaproszenie do dyskusji, [w:] M. Brocki, K. Górny i W. Kuligowski (red.), Kultura profesjonalna etnologów w Polsce, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, s. 71-90, 2006.

Monika Baer, Niebezpieczne związki. Szkic o antropologii i feminizmie, [w:] J. Kowalewski, W. Piasek i M. Śliwa (red.), Granice dyscyplin-arne w humanistyce, Olsztyn, Colloquia Humaniora, s. 85-102, 2006.

Monika Baer, Najzdrowszy ze sceptycyzmów? Koncepcje płci i seksualności w antropologii społeczno-kulturowej, [w:] M. Radkiewicz (red.), Gender. Konteksty, Kraków, Wydawnictwo Rabid, s. 11-25, 2004.

Monika Baer, In Search of Identity? Reflections on the Category of „Women” in Transitional Poland, [w:] L. Mróz i Z. Sokolewicz (red.), Between Tradition and Postmodernity: Polish Ethnography at the Turn of the Millenium, Warszawa, Wydawnictwo DiG, s. 63-80, 2003.

Granty

„Protecting and Defending the Rights of Victims of Anti-LGBT Hate Crimes: Innovative Paths through Restorative Justice (LetsGoByTalking)”, styczeń 2020 - grudzień 2021, współfinansowany przez Directorate-General Justice and Consumers Justice Programme (nr grantu JUST-JACC-AG-2019/875763), kierownik projektu z ramienia Uniwersytetu Wrocławskiego.

DIVERCITY. Preventing and Combating Homo- and Transphobia in Small and Medium Cities across Europe, projekt realizowany w konsorcjum kierowanym przez Universitat de Barcelona, 2015-2017, źródło finansowania: Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej, Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020), numer grantu JUST/2014/RRAC/AG/BEST/6693, kierownik projektu z ramienia Uniwersytetu Wrocławskiego.

Konflikt, napięcie, współpraca. Studium interakcji pomiędzy Elektrownią Opole a społecznością gminy Dobrzeń Wielki, projekt realizowany w Uniwersytecie Wrocławskim, 2014-2017, źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, numer grantu 2013/11/B/HS3/03895, główny wykonawca.

The Use and Abuse of Sex and Gender Categories. Reflections on American Scholarly Discourse and Polish Social/Cultural Practice, projekt realizowany w Women’s and Gender Studies Department, Rutgers, The State University of New Jersey w okresie 20.01.-20.07.2004, źródło finansowania: Kosciuszko Foundation Fellowship, kierownik projektu.

Członkostwo w redakcjach

„Prace Etnograficzne: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, członkini rady naukowej.

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych

Council for European Studies at Columbia University, członkini

Przewodnicząca (z An Van Raemdonck) Network for the Anthropology of Gender and Sexuality, sekcji European Association of Social Anthropologists

International Union of Anthropological and Ethnological Sciences, członkini

European Association of Social Anthropologists, członkini

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, członkini

Polskie Towarzystwo Socjologiczne, członkini

Aktualnie prowadzone zajęcia

Anthropology of Postsocialism in Central/Eastern Europe

Antropologia stosowana

Antropologia płci i seksualności

B.A. Seminar

Metodologia nauk społecznych

Seminarium magisterskie

Seminarium doktoranckie

Teorie kultury