prof. dr hab. Jarosław Syrnyk

J.Syrnyk

Zainteresowania naukowe

Dzieje mniejszości narodowych w Polsce i Europie Śr.-Wsch.

Funkcjonowanie organów bezpieczeństwa państw komunistycznych

Antropologia historyczna

Antropologia organizacji

Książki autorskie

Przemoc i chaos. Powiat sanocki i okolice w latach 1944–1947. Analiza antropologiczno-historyczna, wyd. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa-Wrocław 2020, 691 ss.

Trójkąt bieszczadzki. Tysiąc dni i tysiąc nocy anarchii w powiecie leskim 1944–1947, wyd. Libra Pl, Rzeszów 2018, 464 ss.

Nadzór specjalny. Analiza historyczno-antropologiczna działań organów bezpieczeństwa w kwestii tzw. nacjonalizmu ukraińskiego na Podkarpaciu w latach 1947–1989, wyd. Instytut Pamięci Narodowej, Wrocław-Warszawa 2015, 347 ss.

„Po linii” rewizjonizmu, nacjonalizmu, syjonizmu…Aparat bezpieczeństwa wobec ludności niepolskiej na Dolnym Śląsku (1945–1989), wyd. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Wrocław 2013, 310 ss.

Urząd Bezpieczeństwa w Wołowie (1945–1956), wyd. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Wrocław 2010, 147 ss.

Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (1956–1990), wyd. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Wrocław 2008, 515 ss.

Ludność ukraińska na Dolnym Śląsku (1945–1989), wyd. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Wrocław 2007, 304 ss.

Redakcje naukowe

Aparat bezpieczeństwa w perspektywie antropologii organizacji i antropologii władzy, red. J. Syrnyk, R. Klementowski, K. Mikołajczak, Wrocław–Warszawa 2020, 216 s.

Propaganda w NRD i PRL. Tematy – instytucje – kampanie, red. E. Matkowska, R. Klementowski, J. Syrnyk, wyd. IPN-KŚZpNP Oddział we Wrocławiu, Wrocław Warszawa 2019.

Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych w Polsce w latach 1944–1956, red. J. Syrnyk, wyd. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa-Wrocław 2019, 280 ss.

Antropologiczne szkice bieszczadzkie, red. J. Syrnyk, wyd. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2018.

Antropologia donosu, red. J. Syrnyk, R. Klementowski, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Wrocław-Warszawa 2017, 224 ss.

W stronę antropologii bezpieki. Nieklasyczna refleksja nad aparatem bezpieczeństwa w Polsce Ludowej, red. J. Syrnyk, A. Klarman, M. Mazur, E. Kłosek, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Wrocław 2014, 399 ss.

Między ideologią a socjotechniką. Kwestia mniejszości narodowych w działalności władz komunistycznych – doświadczenie polskie i środkowoeuropejskie, red. Naukowa M. Semczyszyn, J. Syrnyk, Warszawa – Szczecin – Wrocław 2014, 606 ss.

Internacjonalizm, czy...? Działania organów bezpieczeństwa państwa komunistycznych wobec mniejszości narodowych (1944–1989), red. J. Hytrek-Hryciuk, G. Strauchold, J. Syrnyk, Warszawa-Wrocław 2011, 586 ss.

Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców. Studia nad zagadnieniem, red. J. Syrnyk, Wyd. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2009, 342 ss.

PSL w realiach społeczno-politycznych Dolnego Śląska drugiej połowy lat czterdziestych XX w., [wstęp i oprac.: J. Syrnyk], Wyd. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Wrocław 2008, 152 ss.

Літопис Вроцлавсько-Гданської Єпархії 2006, red. J. Syrnyk, Wrocław 2006, 180 ss. Wydawca Diecezja Wrocławsko-Gdańska UKGK w Polsce

Artykuły w czasopismach

Piętno wojen. O książce George’a O. Libera Wojny totalne i kształtowanie się współczesnej Ukrainy 1914– 1954, „Nowa Europa Wschodnia” 2020, nr 3.

Kwestia wołyńska w perspektywie historycznej, politycznej i perspektywie pamięci, „Dzieje Najnowsze”, Rocznik L – 2018, nr 2, s. 71–86. http://dnihpan.edu.pl/images/DN2018-50-2/04_Syrnyk.pdf

Postpamięć i świadkowie zastępczy a współczesne opisy tzw. konfliktu polskoukraińskiego z okresu II wojny światowej, „Politeja” 2017, nr 47, ss. 215–240. https://www.jstor.org/stable/26213984?seq=1

O perspektywie antropologicznej w polskim dyskursie wołyńskim, „Historyka. Studia Metodologiczne” 2016, t. 46, s. 399–422. http://journals.pan.pl/dlibra/publication/115709/edition/100571/content

Tomasz Bereza, „Wokół Piskorowic. Przyczynek do dziejów konfliktu polskoukraińskiego na Zasaniu w latach 1939–1945”, wyd. IPN, Rzeszów 2013, ss. 383, il.[recenzja], „Dzieje Najnowsze”, rocznik XLVIII, 2016, nr 3, s. 194–198.

Wstęp do weryfikacji danych z książki „Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie lwowskim w latach 1939– 1947”, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2016, nr 1(27), s. 368–396. https://przystanekhistoria.pl/download/166/76249/PiS27.pdf

W stronę antropologii bezpieki. Nowe tendencje badawcze w badaniach naukowych IPN, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, 2015, nr 2 (23), s. 23–32. http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Zeszyty_Etnologii_Wroclawskiej/Zeszyty_Etnologii_Wroclawskiej-r2015-t-n2_(23)/Zeszyty_Etnologii_Wroclawskiej-r2015-t-n2_(23)-s23-32/Zeszyty_Etnologii_Wroclawskiej-r2015-t-n2_(23)-s23-32.pdf

Dlaczego nie kochamy Haydena White’a. Uwagi na temat współczesnej historiografii polskiej, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, 2014, 2(21), s. 143–154. http://www.zew.uni.wroc.pl/files/zew21_syrnyk.pdf

Andrija Portnowa Historie do użytku domowego (A. Portnow, Istoriji dla domasznioho wżytku. Eseji pro polśko-rosijśko-ukrainśkyj trykutnyk pamjati, Kyjiw, wyd. Krytyka, 2013), „Pamięć i Sprawiedliwość” 2014, nr 1 (23), s. 477–483. https://przystanekhistoria.pl/download/166/76219/PiS-23.pdf

Atena czy Arachne. Tertium non datur?, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, 2013, 1(18), s. 111–116. http://www.zew.uni.wroc.pl/files/ZEW-2013-1(18).pdf

Tropem jednej publikacji, „Litopys. Studia i materiały Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce”, 2013, nr 1 (3).

Grzegorz Motyka, Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”. Konflikt polsko-ukraiński 1943–1947, Kraków 2011, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2012, nr 19, s. 535–542. https://przystanekhistoria.pl/download/166/76189/PIS19.pdf

Lucyna Kulińska, Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce w latach 1922–1939, Kraków 2009, 743 ss., „Litopys. Studia i materiały Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce”, nr 1(2) 2012, s. 119–128.

Parafia greckokatolicka pw. Trójcy Św. w Bobolicach (pow. koszaliński), „Litopys. Studia i materiały Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce” 2012, nr 1(2), s. 71–84.

Ukraińcy aresztowani przez organa bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku (1945–1956), „Litopys. Studia i materiały Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce” 2011, nr 1. http://uitp.org.pl/images/Litopys/LITOPYS1_wersja_do_druku.pdf

Ukraiński ruch młodzieżowy w Polsce w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2011, nr 1 (17), s. 191–210. https://przystanekhistoria.pl/download/166/76171/pdffile0008107963PiS17.pdf

Jarosław Hrycak. Nowa Ukraina. Nowe interpretacje, Wrocław 2009, wyd.: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 284 cc., „Український альманах”, 2010.

Organizacja pracy organów bezpieczeństwa w zakresie działań wobec ludności ukraińskiej na Dolnym Śląsku (1947–1989), „Рідна мова”, 2010, nr 14.

Służba bezpieczeństwa wobec studentów zagranicznych we Wrocławiu w latach osiemdziesiątych XX w., „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2009, nr 1 (7), s. 253–265.

Zagadnienie ukraińskie w działalności Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Wołowie (1947–1954), „Рідна мова”, 2009, nr 11, s. 34–38.

Митрополит Іван Мартиняк в документах лігницької Служби безпеки та Відділення дс. віросповідань, „Перемиські архієпархіяльні відомості” 2009.

Початки організаційного руху українців на Кошалінщині, „Рідна мова”, 2009, nr 12, s. 24–27.

Igor Hałagida, „Szpieg Watykanu”. Kapłan greckokatolicki ks. Bazyli Hrynyk (1896– 1977), Warszawa 2008, ss. 663, „Dzieje Najnowsze” 2009, nr 2, s. 186-191.

Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu wobec mniejszości rosyjskiej i tzw. środowiska białogwardyjskiego, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2008, nr 1 (6), s. 219–225.

Anna Korzeniewska-Lasota, Ukraińcy na Warmii i Mazurach w latach 1947–1970, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2007, ss. 239, „Echa Przeszłości” IX, 2008, s. 376–387.http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Echa_Przeszlosci/Echa_Przeszlosci-r2008-t9/Echa_Przeszlosci-r2008-t9-s376-387/Echa_Przeszlosci-r2008-t9-s376-387.pdf

Kim byli „Wołod´ko” i „Biłyj”? O rzekomym istnieniu UPA na terenie województwa wrocławskiego w latach 1947–1951, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2007, nr 1, s. 177–192. https://przystanekhistoria.pl/download/166/76141/Pis11.pdf

Igor Hałagida, „Prowokacja »Zenona«. Geneza, przebieg i skutki operacji MBP o kryptonimie »C-1« przeciwko banderowskiej frakcji OUN i wywiadowi brytyjskiemu (1950–1954), Warszawa 2005, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2006, nr 2 (4), s. 485–489.

Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne na Dolnym Śląsku (1956–1990), „Рідна мова” 2005, nr 5, s. 46–68.

Kwestia wyznaniowa wśród ludności ukraińskiej na Dolnym Śląsku w latach 1945–1989, „Рідна мова” 2004, nr 4, s. 52–69.

Szkolnictwo w języku ukraińskim na Dolnym Śląsku w latach 1952–1989, „Śląski Kwartalnik Historyczny «Sobótka»” 1995, nr 1–2, s. 91–109.

Internowanie żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej w Polsce w latach 1920–1924, „Wrocławskie Studia Wschodnie” 1993, nr 3, s. 9–24.

Polska wobec armii Symona Petlury, „Przegląd Wschodni” 1992/93, t. II, z. 4 (8), s. 791–801.

Rozdziały w monografiach

Obrazy organizacji Garetha Morgana a badania komunistycznego aparatu bezpieczeństwa [w:] Aparat bezpieczeństwa w perspektywie antropologii organizacji i antropologii władzy, red. J. Syrnyk, R. Klementowski, K. Mikołajczak, wyd. Instytut Pamięci Narodowej, Wrocław–Warszawa 2020, s. 21–37.

Historia incognita. O pożytkach z (auto)rekonceptualizacji powojennych dziejów Ukraińców w Polsce [w:] Ukraińcy i ich sąsiedzi na przestrzeni wieków, pod red. R. Drozd, B. Halczak, Wyd. Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce / Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk-Warszawa 2020, s. 325–333.

Słowo wstępne [w:] Aparat bezpieczeństwa wobec kwestii mniejszości narodowych w Polsce latach 1944–1956, red. J. Syrnyk, wyd. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa-Wrocław 2019, s. 7–10.

Kwestia narodowościowa w Polsce w latach 1944–1957 [w:] Aparat bezpieczeństwa wobec kwestii mniejszości narodowych w Polsce latach 1944–1956, red. J. Syrnyk, wyd. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa-Wrocław 2019, s. 11–25.

„Auf der Linie Revisionismus“ – Versuch eines Gruppenporträts der Beamten des Sicherheitsdienstes, die sich in Niederschlesien mit der deutschen Problematik befassten [w:] Propaganda w NRD i PRL. Tematy – instytucje – kampanie, red. E. Matkowska, R. Klementowski, J. Syrnyk, Wrocław-Warszawa 2019, s. 321–334. Autor tłumaczenia: Ewa Matkowska.

„Po linii rewizjonizmu” – próba portretu zbiorowego funkcjonariuszy bezpieki zajmujących się problematyką niemiecką na Dolnym Śląsku [w:] Propaganda w NRD i PRL. Tematy – instytucje – kampanie, red. E. Matkowska, R. Klementowski, J. Syrnyk, wyd. Instytut Pamięci Narodowej, Wrocław-Warszawa 2019, s. 305–320.

Więzy społeczne w obliczu przemocy. Studium przypadku dotyczące powiatu sanockiego w latach 1944–1947, [w:] Spojrzenie nie tylko na wschód. Od Dolnego Śląska po Syberię. XX wiek w historii, historiografii i naukach politycznych. Księga dedykowana prof. Stanisławowi Ciesielskiemu w 65 rocznicę urodzin, red. G. Hryciuk, M. Ruchniewicz, A. Srebrakowski, Wyd. Adam Marszałek, Wrocław 2019, s. 241–260.

W stronę syntezy [w:] Aparat bezpieczeństwa wobec kwestii mniejszości narodowych w Polsce latach 1944–1956, red. J. Syrnyk, wyd. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa-Wrocław 2019, s. 234–243.

Straty osobowe na terenie powiatu leskiego w okresie od marca 1944 r. do lipca 1947 r. – raport ze stanu badań, [w:] Lemkovia, Bojkovia, Rusíni – dejiny, súčasnosť, materiálna a duchovná kultura, red. M. Šmigeľ, B. Halczak, R. Drozd, S. Dudra, O. Kozakevych, wyd. Belianum, Banská Bystrica 2018, s. 114–132.

Цивільні і нецивільні жертви на території Лемківщини і Західної Бойківщини у 1944–1947 рр. [w:] Суспільно-історична та політико-правова оцінка тотального виселення українців з етнічних земель Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 рр. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Україна. Львів 7 вересня 2018 р., упор. Я. Галик, Львів 2018, s. 59–67.

Historia, naród i narodowa historia – perspektywa antropologiczna [w:] Historia, naród i narodowa historia – perspektywa antropologiczna, red. P. Wiszewski, Wyd. PWN, Warszawa 2018, s. 28–48.

Wstęp [współautor: R. Klementowski], [w:] Antropologia donosu, red. J. Syrnyk, R. Klementowski, Wyd. Instytut Pamięci Narodowej, Wrocław-Warszawa 2017.

 „[…] historyk powinien zawahać się przez chwilę, zanim potraktuje raporty policyjne jako źródła cennych informacji o rzeczywistości w najprostszej postaci” [w:] Antropologia donosu, red. J. Syrnyk, R. Klementowski, Wyd. Instytut Pamięci Narodowej, Wrocław-Warszawa 2017.

Bojkowski renesans? [w:] W kręgu tradycji kulturowych środkowo-wschodniej Europy, red. nauk. M. Trojan, Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017. 

„Elpida” to znaczy „nadzieja”. Nielegalna „organizacja” młodzieży greckiej we Wrocławiu (1969–1970) [w:] PRL a wojna domowa w Grecji / The Polish People’s Republic and the Greek Civil War, red. M. Semczyszyn, tłum. J. Gołąb, Wyd. Instytut Pamięci Narodowej, Szczecin 2016, s. 224–230.

„Elpida” means Hope. Illegal “association” of Greek youth in Wrocław [w:] PRL a wojna domowa w Grecji / The Polish People’s Republic and the Greek Civil War, red. M. Semczyszyn, tłum. J. Gołąb, Szczecin 2016, s. 231–238. Autorem tłumaczenia był J. Gołąb.

Zwalczanie antykomunistycznych środowisk ukraińskich, białoruskich oraz środowiska „białych” emigrantów rosyjskich przez Departament III MBP oraz podległe mu struktury [w:] Pion walki z podziemiem niepodległościowym RBP/MBP 1944–1954, red. T. Ruzikowski, Wyd. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2016, s. 143–156.

Українознавство у Польщі, „Рідна мова” 2016, nr 25, s. 108–113.

Poszukiwanie tożsamości jako metaforyczny rodzaj powojennych migracji (na przykładzie przesiedleńców z akcji „Wisła”) [w:] Bezdomna Europa. Migracje po II wojnie światowej we współczesnych badaniach humanistów. Zbiór studiów pod redakcją B. Kromolickiej i H. Walczaka, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US Minerwa, Szczecin 2015, s. 99–114.

Antropologia „bezpieki”: dlaczego? [w:] W stronę antropologii bezpieki. Nieklasyczna refleksja nad aparatem bezpieczeństwa w Polsce Ludowej, red. J. Syrnyk, A. Klarman, M. Mazur, E. Kłosek, Wyd. Instytut Pamięci Narodowej, Wrocław 2014.

Uwagi na marginesie debaty historycznej o kwestiach narodowościowych we współczesnej Polsce. Wybrane przykłady [w:] Między ideologią a socjotechniką. Kwestia mniejszości narodowych w działalności władz komunistycznych – doświadczenie polskie i środkowoeuropejskie, red. naukowa M. Semczyszyn, J. Syrnyk, Wyd. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa – Szczecin – Wrocław 2014.

O ukraińską reprezentację w Sejmie PRL [w:] Wybory i referenda w PRL, red. S. Ligarski, M. Siedziako, Wyd. Instytut Pamięci Narodowej, Szczecin 2014, s. 597– 606.

Struktury organizacyjne Łemków w PRL [w:] Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa, t. IV, cz. 2, red. S. Dudra et al., SłupskZielona Góra 2012, s. 379–401.

Działalność Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego/ Wojewódzkiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu wobec ludności niepolskiej [w:] Urząd Bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku 1945–1956. Z badań nad organizacją i działalnością aparatu bezpieczeństwa, red. R. Klementowski, K. Szwagrzyk, Wyd. Instytut Pamięci Narodowej, Wrocław 2012, s. 266–290.

Funkcjonariusze bezpieczeństwa wobec struktur PPR/PZPR na Dolnym Śląsku (1945–1956) [w:] Urząd Bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku 1945–1956. Z badań nad organizacją i działalnością aparatu bezpieczeństwa, red. R. Klementowski, K. Szwagrzyk, Wyd. Instytut Pamięci Narodowej, Wrocław 2012, s. 332–349.

Wokół akcji „Wisła” [w:] Kresowe dziedzictwo. Studia nad językiem, historią i kulturą, red. A. Burzyńska-Kamieniecka, M. Misiak, J. Kamieniecki, Wydawnictwo Atut, Wrocław 2012, s. 295–304.

Ukraińcy na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski po II wojnie światowej [w:] Ziemie Zachodnie – historia i perspektywy, red. W. Kucharski, G. Strauchold, Wyd. Ośrodek Pamięć i Przyszłość, Wrocław 2011, s. 145–156.

Mitologizowanie przeszłości w opisach relacji polsko-ukraińskich w XX w. [w:] Damnatio memoriae w europejskiej kulturze politycznej, red. R. Gałaj-Dempniak, D. Okoń, M. Semczyszyn, Wyd. Instytut Pamięci Narodowej, Szczecin 2011, s. 225–237.

Organizacja pracy organów bezpieczeństwa wobec niepolskiej ludności Dolnego Śląska w latach 1945–1950 [w:] Internacjonalizm, czy...? Działania organów bezpieczeństwa państwa komunistycznych wobec mniejszości narodowych (1944– 1989), red. J. Hytrek-Hryciuk, G. Strauchold, J. Syrnyk, Wyd. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa-Wrocław 2011, s. 104–114.

Wokół akcji „Wisła”: wysiedlenie i powrót Ukraińców z województwa lubelskiego [w:] Mychajło Hruszewski i jego Mała Ojczyzna – Chełmszczyzna w XIX–XX wieku, red. G. Kuprianowicz, Chełm 2011, s. 327–338.

Działalność organizacyjna ludności ukraińskiej w latach 1955–2010 [w:] Ukraińcy – historia i kultura, Szreniawa 2011.

Sylwetki działaczy UTSK pochodzących z Łemkowszczyzny [w:] Łemkowie – wczoraj, dziś, jutro…, red. B. Tarasiewicz, J. Starzyński, Wyd. Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Kyczera, Zielona Góra-Legnica 2011.

Działalność Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Oławie wobec niepolskiej ludności powiatu w latach 1945–1954 [w:] 800 lat historii Oławy. Studia i materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Oławie 12–13 marca 2009 r., Wyd. Instytut Pamięci Narodowej, red. T. Gałwiaczek, Wrocław 2010.

Mniejszości narodowe wobec fenomenu „Solidarności” [w:] NSZZ „Solidarność”, t. 7, Wokół „Solidarności”, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Wyd. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2010.

Ukraińcy w Dzierżoniowie [w:] Dzierżoniów – wieki minione, red. D. Adamska, T. Przerwa, S. Ligarski, Wyd. Instytut Pamięci Narodowej, Szczecin 2009, s. 225–230.

Historia Józefa Balickiego [w:] „Kto w takich czasach Żydów przechowuje?...”. Polacy niosący pomoc ludności żydowskiej w okresie okupacji niemieckiej, red. A. Namysło, Wyd. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2009, s. 145–156.

Przedmowa [w:] Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców 1944–1989, red. J. Syrnyk, Wyd. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2009.

Rozpracowanie środowiska greckiego i macedońskiego na Dolnym Śląsku przez organa bezpieczeństwa w latach 1949–1989 [w:] Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców 1944–1989, red. J. Syrnyk, wyd. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2009.

Przedmowa [w:] PSL w realiach społeczno-politycznych Dolnego Śląska drugiej połowy lat czterdziestych XX w. [wstęp i oprac.: J. Syrnyk], Wrocław 2008, s. 7–9.

Українське суспільно-культурне товариство у Польщі (1956–1990), його діяльність, та роль у державотворчому процесі в Україні [w:] Діяспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті, Львів 2008, s. 224–232.

Kryzysy polityczne w Polsce od lat 60. do początku lat 70. XX w. a ludność ukraińska [w:] Wokół Marca’68 na Dolnym Śląsku, red. J. Hytrek-Hryciuk, W. Trębacz, Wyd. Instytut Pamięci Narodowej, Wrocław 2008, s. 125–134.

Kwestia łemkowska w działalności Służby Bezpieczeństwa [w:] Łemkowie, Bojkowie, Rusini. Historia, współczesność, kultura materialna i duchowa, pod red. J. Starzyńskiego, B. Halczaka, A. Ksenicza, Wyd. Zespół Pieśni i Tańca Kyczera, Zielona Góra 2007, s. 281–304.

Sprawa obiektowa „Ortodox” na terenie województwa legnickiego – przyczynek do badań nad rozpracowaniem Cerkwi greckokatolickiej przez aparat bezpieczeństwa PRL [w:] Ukraińcy w najnowszych dziejach Polski, red. R. Drozd, t. III, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2007, s. 215–230.

„Szkoła pod specjalnym nadzorem” – inwigilacja IV Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa [w:] Ukraińcy w najnowszych dziejach Polski [pod red. R. Drozda], t. III, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2007, s. 269–280.

10-lecie Eparchii Wrocławsko-Gdańskiej (1996–2006), „Літопис Вроцлавськогданської єпархії” 2006, s. 27–38.

До питання про інтернування Армії УНР у Польщі у 1920–1924 рр. [w:] Україна в минулому, t. 7, Збірник статей. — Київ-Львів: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського, 1995. — 239 с. — ISBN 5-7702-0559-8, s. 45–51.

Projekty badawcze

W latach 2008–2016 koordynator Centralnego Projektu Badawczego IPN pn. „Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych, etnicznych oraz cudzoziemców”.

Członkostwo w redakcjach

Członek redakcji czasopisma Проблеми слов’янознавства (od 2020 r.) – wydawane przez Państwowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych

Członek Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego – w latach 2006–2012 w składzie Zarządu: skarbnik (2006–2008), sekretarz (2008–2012)

Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział we Wrocławiu

Członek Towarzystwa Historiograficznego (od 2020 r.)

Aktualnie prowadzone zajęcia

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

Konwersatorium specjalizacyjne (antropologia historyczna)

Wyobrażenia (o) przeszłości – wykład i laboratorium

Łemkowie i Łemkowszczyzna (fakultet)

Bieszczady jako lokalna sieć relacji (fakultet)

Cudzoziemcy we Wrocławiu (fakultet)

Przedsiębiorczość I i II

Instytut Historyczny

Interpretacje historii