Apel prof. Eugeniusza Kłoska

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Doktoranci i Studenci,                 

 

chciałbym zaapelować do nas wszystkich, by w obliczu pojawiającego się zagrożenia, z zachowaniem przede wszystkim wielkiej ostrożności, pamiętając w pierwszej kolejności o naszym zdrowiu, uruchomić, a właściwie zintensyfikować,  naszą wrażliwość poznawczą, obserwować i dokumentować to, co dzieje się w naszym otoczeniu. W nowej, trudnej sytuacji, tym bardziej powinniśmy pamiętać o naszych antropologicznych „obowiązkach”.

            Proponuję skoncentrować się na następujących kwestiach:

- zachowaniach ludzi, ich zmianach, wynikających z nowych sytuacji, mających powodować ostrożność i izolację (zmiany w miejscach przebywania, unikanie tłumu, miejsca „medyczne”, w tym apteki, środki komunikacji, sklepy – handel i zmiany w sposobach korzystania z nich oraz w strukturze zakupów, zmiany w ubiorze i korzystanie z ewentualnych środków zabezpieczających);

- zachowaniach prospołecznych („nowa” pomoc sąsiedzka, „nowe” formy autokontroli w różnych przestrzeniach społecznych);

- tekstach wyrażających stosunek do środków masowego przekazu (TV, radia, prasy, Internetu, folklorze mediów społecznościowych), egzemplifikujących lęki społeczne i satyrę z nimi związaną;

- komentarzach na temat źródeł pandemii, tego, co spowoduje i jak się zakończy?

- stosunku do zaleceń administracyjnych, ograniczeń codziennych, zakazów i nakazów;

- ocenach w kategoriach narodowych: Polska, Polacy na tle innych krajów i narodów, dalekich i bliskich; a także w wymiarach lokalnych (moje miasto, wieś…).

Bardzo proszę o uzupełnianie powyższych kwestii.

Proponowałbym wszelkie spostrzeżenia dokumentować w formie kart transkrypcyjnych. Studentów prosiłbym o przekazywanie ich prowadzącym zajęcia. Wspólnie zastanowimy się nad sposobem ich opracowania i wykorzystania.

Z wyrazami szacunku

Eugeniusz Kłosek