Komunikat Kierownik KEiAK dotyczący trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych UWAGA!!! Komunikat nieaktualny

W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez poszczególne roczniki oraz zgodnie z wytycznymi rządu dotyczącymi trybu prowadzenia zajęć w tzw. strefach żółtych, od 19 października zajęcia dydaktyczne na kierunku etnologia i antropologia kulturowa wracają do poprzedniej formy. Na studiach I stopnia oraz na I roku studiów II stopnia wykłady i seminaria dyplomowe będą realizowane w trybie zdalnym, a pozostałe zajęcia - w trybie hybrydowym. Na II roku studiów magisterskich wszystkie zajęcia realizowane będą w trybie zdalnym. Jednocześnie zalecam, aby przestrzegać obowiązującego w UWr reżimu sanitarnego i innych wytycznych zawartych w Komunikacie Rektora z dn. 9 października: https://bit.ly/341j35c

 

Dr hab. Monika Baer, prof. Uniwersytetu
Kierownik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej