Komunikat o trybie realizacji zajęć na kierunku etnologia i antropologia kulturowa w semestrze zimowym 2020/21

W nawiązaniu do informacji otrzymanych od Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego oraz od Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych, którzy zobowiązali się, iż do początku roku akademickiego zapewnią odpowiednie środki techniczne, by zajęcia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa mogły odbywać się w trybie hybrydowym, postanawiam że:

1) wykłady oraz seminaria licencjackie i magisterskie odbywają się w formie zdalnej na platformie MS Teams;

2) seminaria, konwersatoria i ćwiczenia odbywają się w formie hybrydowej;

3) laboratoria odbywają się w formie stacjonarnej.

 

dr hab. Monika Baer, prof. Uniwersytetu

Kierownik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej