Platforma E-edu oraz Microsoft Teams

Szanowni Państwo,

Centrum Kształcenia na Odległość UWr. zaprasza do udziału w warsztatach adresowanych do studentów z obsługi platformy E-edu oraz Microsoft Teams.

Kurs jest w formie zdalnej. Każdy student I roku, posiadający konto w domenie uniwersyteckiej może wziąć w nim udział.

Link do szkolenia dla studentów: https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/course/view.php?id=636

Dr Mirosław Marczyk

Zastępca kierownika Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr