Program Stypendialny dla twórców ludowych „Mistrz – Uczeń” edycja 2022

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa ogłasza Program Stypendialny dla twórców ludowych „Mistrz – Uczeń” edycja 2022! Do udziału zapraszamy mistrzów, którzy chcą się podzielić swoimi umiejętnościami oraz miłośników sztuki ludowej, którzy pragną poznać i doskonalić swój warsztat.
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi uznaje twórcę ludowego jako centralne i najcenniejsze ogniwo w procesie przekazu tradycji w dawnych i współczesnych środowiskach mieszkańców wsi oraz miasteczek i miast o tradycjach rolniczych. Kluczowym i zarazem najbardziej wrażliwym elementem tego procesu jest bezpośredni i międzypokoleniowy – od Mistrza do Ucznia – przekaz tradycyjnych umiejętności artystycznych, rzemieślniczych i rękodzielniczych, jak też związanych z nimi treści, wartości, praktyk, obyczajów i etosu. Z tego powodu jednym z priorytetów NIKiDW jest kompleksowe wsparcie bezpośredniego przekazu zakorzenionej lokalnie działalności twórczej i artystycznej, w celu zachowania, wzmocnienia, a niekiedy – ratowania lokalnego dziedzictwa i tradycji, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności zagrożonych zanikiem.
Elementem tego wsparcia jest Program Stypendialny „Mistrz – Uczeń”, przeznaczony dla twórców ludowych z terenu Rzeczpospolitej Polskiej, zarówno mistrzów z wyróżniającym się dorobkiem, jak i adeptów chcących doskonalić swoje umiejętności. Priorytety Stypendium dotyczą projektów edukacyjnych, zapewniających bezpośredni przekaz tradycyjnych umiejętności artystycznych, rzemieślniczych i rękodzielniczych, dokonywanych wewnątrz wspólnoty lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności zagrożonych zanikiem. Oczekiwanym efektem zrealizowanych projektów edukacyjnych jest wykonane przez adepta – pod okiem mistrza – dzieło (lub dzieła) sztuki ludowej, ludowego rękodzieła lub rzemiosła, wykazujące wysoki poziom artystyczny i biegłość w opanowaniu tradycyjnych umiejętności, będących przedmiotem Stypendium.

Termin nadsyłania zgłoszeń do edycji Stypendium na 2022 rok upływa 16 maja 2022 roku.

 

Szczegóły dotyczące Programu, Regulamin oraz Formularz zgłoszeniowy na stronie https://nikidw.edu.pl/mistrz-uczen/

 

Prosimy o rozpropagowanie informacji nt. Programu Stypendialnego w swoich mediach!

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!