Uroczysta Immatrykulacja

Serdecznie zapraszamy
dyrektorów, kierowników, pracowników
Instytutów i Katedry oraz studentów I roku
Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych
na Uroczystą Immatrykulację
nowoprzyjętych studentów studiów stacjonarnych
pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich
w roku akademickim 2021/2022 

Uroczystość odbędzie się
w dniu 25.09.2021 w Oratorium Marianum
(pl. Uniwersytecki 1)

 

Uroczysta immatrykulacja dla studiów stacjonarnych:

Archeologia, Etnologia i antropologia kulturowa, Muzykologia, Pedagogika,

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, Psychologia

odbędzie się w dniu 25.09.2021 o godz. 9:00–10:00