Uroczysta immatrykulacja w roku akademickim 2023/2024

 

Uroczysta immatrykulacja w roku akademickim 2023/2024

3 października 2023 r. o godz. 13:00-14:00 w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego 

dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego 

PLAN UROCZYSTOŚCI

1. Powitanie i przemówienie Dziekana dr hab. Pawła Klinta, prof. UWr.

2. Powitanie Prorektora ds. badań naukowych prof. dr hab. Artura Błażejewskiego.

3. Powitanie Prodziekanów:

  • dr hab. Małgorzaty Kowalczyk, prof. UWr - Prodziekan ds. studenckich
  • prof. dr hab. Jarosława Syrnyka – Prodziekana ds. dydaktyki niestacjonarnej i kontaktów z pracodawcami
  • dr hab. Arkadiusza Urbanka, prof. UWr – Prodziekana ds. dydaktyki stacjonarnej i infrastruktury dydaktycznej

4. Powitanie dyrektorów instytutów i pracowników Wydziału oraz wszystkich studentów i przybyłych gości.

5. Oddanie głosu Prorektorowi prof. dr hab. Arturowi Błażejewskiego.

6. Oddanie głosu dr hab. Justynie Pilarskiej (Instytut Pedagogiki), która wygłosi wykład immatrykulacyjny pt. „Japońska sztuka Ikigai – przez przyjemność do sensu istnienia”. 

7. Ślubowanie – odczytanie tekstu przez Dziekana:

„Wstępując do wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Wrocławskiego, ślubuję uroczyście:

- zdobywać wiedzę i umiejętności,

- postępować zgodnie z prawem, tradycją i dobrymi obyczajami akademickimi,

- dbać o dobre imię Uniwersytetu Wrocławskiego i godność studenta”

8. Przywitanie studentów przez Michała Rolaka przedstawiciela Samorządu Studentów UWr.

9. Podziękowanie Dziekana osobom obecnym na uroczystości.