Zapisy na zajęcia fakultatywne i seminarium magisterskie w semestrze zimowym 2023/2024

Studenci i studentki I roku studiów licencjackich zapisują się na zajęcia fakultatywne w USOS od 26.09.2023 od godz. 9.00 do 27.09.2023 do godz. 23.59. Bardzo prosimy, aby nie zapisywać się na zajęcia odbywające się w tych samych godzinach.

 

Studenci i studentki II i III roku studiów licencjackich zapisują się na zajęcia fakultatywne w USOS od 26.09.2023 od godz. 11.00 do 27.09.2023 do godz. 23.59. Bardzo prosimy, aby nie zapisywać się na zajęcia odbywające się w tych samych godzinach.

 

Studenci i studentki I roku studiów magisterskich zapisują się na zajęcia fakultatywne w USOS od 26.09.2023 od godz. 12.00 do 27.09.2023 do godz. 23.59.

 

Lista przedmiotów fakultatywnych realizowanych w Instytucie wraz z informacją na temat przypisanych im punktów ECTS i roczników, do których są kierowane jest dostępna na stronie Instytutu w zakładce „Przedmioty fakultatywne”.

 

Studenci i studentki I roku studiów magisterskich zapisują się na seminarium magisterskie w USOS od 26.09.2023 od godz. 12.30 do 26.09.2023 do godz. 23.59. Seminarium prowadzą w tym semestrze dr hab. Magdalena Krysińska-Kałużna i dr hab. Michał Mokrzan. O zainteresowaniach badawczych obydwu osób można przeczytać na stronie Instytutu w zakładce „Pracownicy i doktoranci”. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona.