Zapisy na zajęcia fakultatywne

Uprzejmie informujemy, że zapisy na zajęcia fakultatywne będą prowadzone przez system USOS w dniach 06 października 2020 godz. 09:00 – 08 października 2020 godz. 09:00. Bardzo prosimy, aby nie zapisywać się na zajęcia odbywające się w tych samych godzinach.

 

Zajęcia fakultatywne dla studiów stacjonarnych kierunek etnologia i antropologia kulturowa pierwszego stopnia, semestr zimowy, rok akademicki 2020/2021

Przypominamy:
- studenci pierwszego roku studiów licencjackich wybierają 2 zajęcia fakultatywne,
- studenci drugiego roku studiów licencjackich wybierają 4 zajęcia fakultatywne,
- studenci trzeciego roku studiów licencjackich wybierają 2 zajęcia fakultatywne.

Opisy zajęć są dostępne w USOS.

Uwaga!

Wszystkie zajęcia odbywają się we wtorek!

Godzina 9.00-10.30

1. Antropologia muzyki – dr Grzegorz Dąbrowski sala 2
2. Anthropology of events. Problems, contexts, perspectives (zajęcia w j. angielskim) – mgr Tomasz Raczkowski sala 3
3. Historie rodzinne – dr Małgorzata Michalska sala 38

Godzina 10.45-12.15

1. Buddyzm zen – dr Grzegorz Dąbrowski sala 2
2. (Nie)udane starzenie się w przestrzeni miejskiej – mgr Tomasz Raczkowski sala 38 (zajęcia tylko dla studentów 2 i 3 roku)
3. "Contemporary cultures of resistance" (zajęcia w j. angielskim) – dr Janina Radziszewska sala 3

Godzina 12.30-14.00

1. Bieszczady jako lokalna sieć relacji – dr hab. prof. UWr. Jarosław Syrnyk sala 33
2. Antropologia publicznego: zjawiska, dyskursy, praktyki badawcze – tutoring* – dr Katarzyna Majbroda sala 3 (zajęcia tylko dla studentów 2 i 3 roku)
3. Lokalne społeczności żydowskie – przykład Wrocławia – dr Ewa Banasiewicz-Ossowska sala 2
4. Zamek jako zjawisko społeczno-kulturowe – dr Artur Boguszewicz – sala 38

Godzina 14.15-15.45

1. Antropocen i zmiany klimatyczne w perspektywie antropologicznej – dr Katarzyna Majbroda sala 2
2. Etnomykologia. Grzyby w kulturze – dr Mirosław Marczyk sala 3
3. "Atomic culture" – dr hab. prof. UWr. Robert Klementowski sala 38

Godzina 16.00-17.30

1. Antropologia filmu – dr Konrad Górny sala 2 (zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w godz. 16.00-19.00)
2. Medycyna niekonwencjonalna - dr Mirosław Marczyk sala 3
3. Utopia - odpowiedź na niedoskonałą rzeczywistość – dr hab. prof. UWr. Robert Klementowski sala 38

Zajęcia fakultatywne dla studiów stacjonarnych kierunek etnologia i antropologia kulturowa drugiego stopnia semestr zimowy rok akademicki 2020/2021

Przypominamy:

- studenci pierwszego roku studiów magisterskich wybierają 1 zajęcia fakultatywne,
- studenci drugiego roku studiów magisterskich wybierają 1 zajęcia fakultatywne.

Godzina 10.45-12.15

1. Afektywno-etyczne wymiary praktyk badawczych – dr Katarzyna Majbroda sala 33 (tylko dla studiów II stopnia)

Godzina 14.15-15.45

2. Cudzoziemcy we Wrocławiu – dr hab. prof. UWr. Jarosław Syrnyk sala 33 (tylko dla studiów II stopnia)

 

* Antropologia publicznego: zjawiska, dyskursy, praktyki badawcze

Celem zajęć jest przybliżenie studentom i studentkom techniki i metod tworzenia eseju tutorskiego w celu doskonalenia warsztatu pisarskiego. Zajęcia przygotowują studentów do tworzenia swobodnej, akademickiej wypowiedzi będącej wynikiem krytycznej, antropologicznej analizy i diagnozy wybranych zjawisk, procesów i praktyk kulturowo- społecznych z wykorzystaniem kategorii analitycznych, pojęć oraz dyskursów powstających w ramach krytyki kulturowej oraz w debatach publicznych. Zajęcia prowadzone metodą tutorialu akademickiego są kierowane do osób, które ukończyły I rok studiów i są studentami/studentkami II lub III roku.