Zasady realizacji zajęć w semestrze letnim

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2021 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych zajęcia w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 realizowane są formie zdalnej, poza zajęciami terenowymi na I i II stopniu, które - jeżeli sytuacja pandemiczna na to pozwoli - będą realizowane w formie hybrydowej. 

za

za2

za3

 

Więcej informacji w: