Struktura Wydziału

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Dziekanat Wydziału NHiP

www.wnhip.uni.wroc.pl
ul.Szewska 48, 50-139 Wrocław
Kierownik Dziekanatu: tel. 3432 855
Studia stacjonarne: tel. 3752 223,3752 736,3752 993
Studia niestacjonarne: tel. 3752 274,3752 286
Studia doktoranckie: tel. 3752 557
Sprawy socjalne i stypendia: tel. 3752 974
Informatycy: tel. 3752 992
e-mail: dwnhp@uwr.edu.pl

Instytut Archeologii
www.archeo.uni.wroc.pl
ul.Szewska 48, 50-139 Wrocław
tel: 3752-975, fax: 3752-882 
e-mail: iar@uwr.edu.pl

Instytut Historyczny
www.hist.uni.wroc.pl
ul.Szewska 49, 50-139 Wrocław
tel: 3752-541, fax: 343-65-42 
e-mail: sekret@hist.uni.wroc.pl

Instytut Historii Sztuki
www.historiasztuki.uni.wroc.pl
ul.Szewska 36, 50-139 Wrocław
tel: 3752-510, fax: 3752-510 
e-mail: sekret@uni.wroc.pl

Instytut Kulturoznawstwa
www.kulturoznawstwo.uni.wroc.pl
ul.Szewska 50/51, 50-139 Wrocław
tel: 344-42-55, 3752-628, fax: 3752-829 
e-mail: ikult@uni.wroc.pl

Instytut Muzykologii
www.muzykologia.uni.wroc.pl
ul.Szewska 36, 50-139 Wrocław
tel: 3752-099, fax: 344-57-57 
e-mail: muzykologia@uni.wroc.pl

Instytut Pedagogiki
www.pedagogika.uni.wroc.pl
ul.J.Dawida 1, 50-527 Wrocław
tel: 367-23-16, 367-20-01 w.182, fax: 367-23-16 
e-mail: sekretariat.iped@uwr.edu.pl

Instytut Psychologii
www.psychologia.uni.wroc.pl
ul.J.Dawida 1, 50-527 Wrocław
tel: 367-18-14, 367-20-01 w.126, fax: 367-18-14 
e-mail: psychologia@psychologia.uni.wroc.pl

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej
www.etnologia.uni.wroc.pl
ul.Szewska 50/51, 50-139 Wrocław
tel: 3752-684, fax: 343-05-53 
e-mail: katetno@uni.wroc.pl