Rekrutacja na studia w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

REKRUTACJA

Pedagogika I stopnia stacjonarne

Pedagogika to nauka o wychowaniu, która koncentruje się na różnych formach wspierania rozwoju człowieka przez całe jego życie. Jeśli więc chcesz pomagać dzieciom, młodzieży i dorosłym w osiągnięciu optymalnego poziomu rozwoju – wybierz ten kierunek.

Pedagogika II stopnia stacjonarne

Pedagogika to nauka o wychowaniu, która koncentruje się na różnych formach wspierania rozwoju człowieka przez całe jego życie. Jeśli więc chcesz pomagać dzieciom, młodzieży i dorosłym w osiągnięciu optymalnego poziomu rozwoju – wybierz ten kierunek.

Pedagogika specjalna jednolite magisterskie stacjonarne

Celem ogólnym kształcenia na kierunku Pedagogika specjalna jest przygotowanie specjalistów, posiadających wiedzą ogólną i kierunkową oraz umiejętności i kompetencje niezbędne do rozumienia i organizowania procesów edukacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także świadomych indywidualnych i środowiskowych uwarunkowań tych procesów. W ramach kierunku realizowana będą dwie specjalność:

  1. edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (EIRONI), która daje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, nauczyciela wychowawcy, nauczyciela pedagoga, nauczyciela terapeuty dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną (NI) w placówkach dla nich przeznaczonych (rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).
  2. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD), które zgodnie z unormowaniami prawnymi pozwalają absolwentowi na prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodkach oraz placówkach niepublicznych prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - jednolite magisterskie stacjonarne

Absolwent zdobędzie wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, ogólną i kierunkową, przygotowującą do aktywnego uczestnictwa we wszystkich sferach życia społecznego. W zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej uzyska pogłębioną wiedzę dotyczącą prawidłowości rozwojowych i procesów edukacyjnych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Pedagogika I stopnia zaoczne

Pedagogika to nauka o wychowaniu, która koncentruje się na różnych formach wspierania rozwoju człowieka przez całe jego życie. Jeśli więc chcesz pomagać dzieciom, młodzieży i dorosłym w osiągnięciu optymalnego poziomu rozwoju – wybierz ten kierunek. Atrakcyjne i konkurencyjne czesne.

Pedagogika II stopnia zaoczne

Pedagogika to nauka o wychowaniu, która koncentruje się na różnych formach wspierania rozwoju człowieka przez całe jego życie. Jeśli więc chcesz pomagać dzieciom, młodzieży i dorosłym w osiągnięciu optymalnego poziomu rozwoju – wybierz ten kierunek. Atrakcyjne i konkurencyjne czesne.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - jednolite magisterskie zaoczne

Absolwent zdobędzie wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, ogólną i kierunkową, przygotowującą do aktywnego uczestnictwa we wszystkich sferach życia społecznego. W zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej uzyska pogłębioną wiedzę dotyczącą prawidłowości rozwojowych i procesów edukacyjnych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Atrakcyjne i konkurencyjne czesne.

Pedagogika specjalna jednolite magisterskie zaoczne

Celem ogólnym kształcenia na kierunku Pedagogika specjalna jest przygotowanie specjalistów, posiadających wiedzą ogólną i kierunkową oraz umiejętności i kompetencje niezbędne do rozumienia i organizowania procesów edukacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także świadomych indywidualnych i środowiskowych uwarunkowań tych procesów. W ramach kierunku realizowana będą dwie specjalność:

  1. edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (EIRONI), która daje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, nauczyciela wychowawcy, nauczyciela pedagoga, nauczyciela terapeuty dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną (NI) w placówkach dla nich przeznaczonych (rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).
  2. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD), które zgodnie z unormowaniami prawnymi pozwalają absolwentowi na prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodkach oraz placówkach niepublicznych prowadzonych przez organizacje pozarządowe. 

Atrakcyjne i konkurencyjne czesne.