Kontakt

Biblioteka Instytutu Pedagogiki
ul. Dawida 1
50-527 Wrocław
tel./fax: (71) 367 32 12
e-mail: biblioteka.iped@uwr.edu.pl

www.pedagogika.uni.wroc.pl

Godziny pracy Biblioteki Instytutu Pedagogiki

Wypożyczalnia:

poniedziałek - piątek: 9:00 - 16:00

sobota: 9:00 - 15:00

niedziela: NIECZYNNE

Czytelnia:

poniedziałek - piątek: 9:00 - 16:00

sobota: 9:00 - 15:00

niedziela: NIECZYNNE

 

Profil zbiorów

  • Pedagogika: ogólna, historia wychowania i myśli pedagogicznej, teoria nauczania, teoria wychowania, porównawcza, społeczna, opiekuńcza, specjalna (rewalidacja, resocjalizacja), zdrowia, pracy, rodziny, przedszkolna, wczesnoszkolna, kultury, pogranicza, ponowoczesna, andragogika.
  • Psychologia: ogólna, rozwoju, społeczna, kliniczna, wychowania, reklamy, psychoterapia, komunikacja społeczna.
  • Socjologia i filozofia: wybór.

Komputerowy katalog zbiorów znajduje się pod adresem: www.bu.uni.wroc.pl/katalog.

Pracownicy

imię i nazwisko

nr tel. (71)

adres e-mail

mgr Maria Bosacka (kier.)

367 32 12

maria.bosacka@uwr.edu.pl

mgr Maryla Chaładaj

367 32 12

maryla.chaladaj@uwr.edu.pl

mgr Beata Zielińska

367 32 12

beata.zielinska@uwr.edu.pl

mgr Zofia Morasiewicz-Charroux

367 32 12

zofia.morasiewicz-charroux@uwr.edu.pl

mgr Wojciech Olszewski

367 32 12

wojciech.olszewski@uwr.edu.pl

 

Informacja o czasopismach dostępnych w Bibliotece Instytutu Pedagogiki jest dostępna w katalogu elektronicznym Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.