Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej

Pracownicy

Numer pokoju

Telefon

Email

dr Marta Kondracka-Szala - p.o. Kierownika - adiunkt

48d

w.123

marta.kondracka-szala@uwr.edu.pl

dr Diana Gulińska-Grzeluszka - st. wykładowca

48d

w.123

diana.gulinska-grzeluszka@uwr.edu.pl

dr Elżbieta Jezierska-Wiejak - st. wykładowca

48d

w.123

elzbieta.jezierska-wiejak@uwr.edu.pl

dr Agnieszka Jędrzejowska - adiunkt

48d

w.123

agnieszka.jedrzejowska@uwr.edu.pl

dr Joanna Malinowska - adiunkt

48d

w.123

joanna.malinowska@uwr.edu.pl

dr Ewa Musiał - adiunkt

48d

w.123

ewa.musial@uwr.edu.pl

dr Emilia Olejnik-Krupa   - st. wykładowca

48d

w.123

emilia.olejnik-krupa@uwr.edu.pl

dr Małgorzata Siemież - st. wykładowca

48d

w.123

malgorzata.siemiez@uwr.edu.pl

dr Agnieszka Janik - adiunkt

48d

w.123

agnieszka.janik@uwr.edu.pl

dr Alicja Mironiuk - adiunkt

48d

w.123

alicja.mironiuk@uwr.edu.pl

mgr Daniela Winnicka - wykładowca

48d

w.123

daniela.winnicka@uwr.edu.pl