Rekrutacja

Pedagogika to nauka o wychowaniu, która koncentruje się na różnych formach wspierania rozwoju człowieka przez całe jego życie. Jeśli więc chcesz pomagać dzieciom, młodzieży i dorosłym w osiągnięciu optymalnego poziomu rozwoju – wybierz ten kierunek


Pedagogika to nauka o wychowaniu, która koncentruje się na różnych formach wspierania rozwoju człowieka przez całe jego życie. Jeśli więc chcesz pomagać dzieciom, młodzieży i dorosłym w osiągnięciu optymalnego poziomu rozwoju – wybierz ten kierunek.


Celem ogólnym kształcenia na kierunku Pedagogika specjalna jest przygotowanie specjalistów, posiadających wiedzą ogólną i kierunkową oraz umiejętności i kompetencje niezbędne do rozumienia i organizowania procesów edukacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także świadomych indywidualnych i środowiskowych uwarunkowań tych procesów. W ramach kierunku realizowana będzie specjalność: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (EIRONI), która daje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, nauczyciela wychowawcy, nauczyciela pedagoga, nauczyciela terapeuty dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną (NI) w placówkach dla nich przeznaczonych (rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).


Absolwent zdobędzie wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, ogólną i kierunkową, przygotowującą do aktywnego uczestnictwa we wszystkich sferach życia społecznego. W zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej uzyska pogłębioną wiedzę dotyczącą prawidłowości rozwojowych i procesów edukacyjnych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.


Pedagogika to nauka o wychowaniu, która koncentruje się na różnych formach wspierania rozwoju człowieka przez całe jego życie. Jeśli więc chcesz pomagać dzieciom, młodzieży i dorosłym w osiągnięciu optymalnego poziomu rozwoju – wybierz ten kierunek.


Pedagogika to nauka o wychowaniu, która koncentruje się na różnych formach wspierania rozwoju człowieka przez całe jego życie. Jeśli więc chcesz pomagać dzieciom, młodzieży i dorosłym w osiągnięciu optymalnego poziomu rozwoju – wybierz ten kierunek.


Absolwent zdobędzie wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, ogólną i kierunkową, przygotowującą do aktywnego uczestnictwa we wszystkich sferach życia społecznego. W zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej uzyska pogłębioną wiedzę dotyczącą prawidłowości rozwojowych i procesów edukacyjnych dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.


Celem ogólnym kształcenia na kierunku Pedagogika specjalna jest przygotowanie specjalistów, posiadających wiedzą ogólną i kierunkową oraz umiejętności i kompetencje niezbędne do rozumienia i organizowania procesów edukacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także świadomych indywidualnych i środowiskowych uwarunkowań tych procesów. W ramach kierunku realizowana będzie specjalność: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (EIRONI), która daje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, nauczyciela wychowawcy, nauczyciela pedagoga, nauczyciela terapeuty dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną (NI) w placówkach dla nich przeznaczonych (rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).