przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
1. 22-PE-I-S2-ED3MLD (Mikro)światy ludzi dorosłych Instytut Pedagogiki
2. 22-PE-EWWP-Z1-S5APW Aksjologiczne problemy wychowania Instytut Pedagogiki
3. 22-PE-I-S2-ED3ASL Aktywizacja społeczności lokalnych Instytut Pedagogiki
4. 22-PES-S1-S2AFU Anatomia i fizjologia układu nerwowego Instytut Pedagogiki
5. 22-PE-S1-ED3And Andragogika Instytut Pedagogiki
6. 22-PE-I-S2-ED3And Andragogika Instytut Pedagogiki
7. 22-PES-Z1-S5AON Andragogika osób z niepełnosprawnością intelektualną z metodyką Instytut Pedagogiki
8. 22-PES-S1-S5AON Andragogika osób z niepełnosprawnością intelektualną z metodyką Instytut Pedagogiki
9. 22-PES-Z1-S6AER Arteterapia w edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną Instytut Pedagogiki
10. 22-PES-S1-S6AER Arteterapia w edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną Instytut Pedagogiki
11. 22-PE-S1-WS4AS Autoprezentacja i savoir – vivre w zawodzie pedagoga Instytut Pedagogiki
12. 22-PE-Z1-WS4AS Autoprezentacja i savoir-vivre w zawodzie pedagoga Instytut Pedagogiki
13. 22-PES-S1-S1BPR Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Instytut Pedagogiki
14. 22-PE-S1-ED3BPR Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Instytut Pedagogiki
15. 22-PE-S1-PO3BPR Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Instytut Pedagogiki
16. 22-PE-S1-RE3BPR Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Instytut Pedagogiki
17. 22-PE-S1-PP3BPR Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Instytut Pedagogiki
18. 22-PE-Z1-PP3BPR Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Instytut Pedagogiki
19. 22-PE-S1-ENCCO Corporate Culture and Organisational Change Instytut Pedagogiki
20. 22-PES-S1-S3DJM Daktylografia i język migowy Instytut Pedagogiki
21. 22-PES-S1-S5DJM Daktylografia i język migowy Instytut Pedagogiki
22. 22-PES-S1-S4DJM Daktylografia i język migowy Instytut Pedagogiki
23. 22-22-SPWPEW-P-DiPed Diagnostyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
24. 22-PE-S1-3L1DP Diagnostyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
25. 22-PE-Z1-3L1DiPe Diagnostyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
26. 22-PE-I-Z2-WP2DP Diagnostyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
27. 22-PE-I-S2-WP2DP Diagnostyka pedagogiczna Instytut Pedagogiki
28. 22-PES-S1-S2DP Diagnostyka psychopedagogiczna Instytut Pedagogiki
29. 22-PE-S1-RE5DR Diagnostyka w resocjalizacji Instytut Pedagogiki
30. 22-PE-S1-ED4DPS Diagnozowanie potrzeb społecznych Instytut Pedagogiki