Licencjacie/magisterskie

Zarządzenie Nr 7/2017
Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 4 maja 2017 r.
określające terminarz zadań związanych z wprowadzaniem informacji do
Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS)
na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych
w cyklu dydaktycznym 2016/2017 - lato.

W związku z pracą w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów wprowadzam wymieniony poniżej terminarz zadań poszczególnych osób, komórek organizacyjnych i grup pracowniczych.

§ 1 - Sekretariaty dydaktyczne:

1. do dnia 23.09.2017 r. - uzupełnienie danych osób prowadzących (etatowych i zatrudnionych czasowo) zajęcia dydaktyczne w ramach programów jednostki w cyklach dydaktycznych 2017/18-Z i 2017/18-L
2. do dnia 23.09.2017 r. - uzupełnienie słownika przedmiotów o przedmioty prowadzone w cyklu letnim i zimowym 2017/18, uzupełnienie grup przedmiotów. Stworzenie zajęć i grup zajęciowych. Przypisanie osób prowadzących do zajęć dydaktycznych prowadzonych w cyklach dydaktycznych 2017/18-Z i 2017/18-L, uzupełnienie kosztorysu pensum na rok akademicki 2017/18 o przedmioty prowadzone w cyklach dydaktycznych 2017/18-Z i 2017/18-L, których prowadzący zajęcia mają mieć te przedmioty wykazane w pensum WNHiP
3. do dnia 26.09.2017 r. - przeprowadzenie rejestracji elektronicznej studentów do grup zajęciowych prowadzonych w cyklu dydaktycznym 2017/18-Z lub ręczne uzupełnienie składów grup zajęciowych (w przypadku nieuruchomienia rejestracji elektronicznej na zajęcia). Dla studentów pierwszego roku przeprowadzenie rejestracji elektronicznej lub ręczne uzupełnienie składów grup zajęciowych najpóźniej do 7 dni od zakończenia rekrutacji.

§ 2 - Dziekanat:

1. 12.05.2017 r. - wygenerowanie protokołów zaliczeniowych i egzaminacyjnych.
2. do dnia 28.09.2017 r. - rozliczenie sesji letniej

§ 3 - Pracownicy dydaktyczni:

1. do dnia 25.05.2017 r. -wypełnianie w USOSweb protokołów zaliczeń i egzaminacyjnych (termin "zerowy"),
2. do dnia 18.06.2017 r. -wypełnianie w USOSweb protokołów zaliczeń,
3. do dnia 02.07.2017 r. - wypełnianie w USOSweb protokołów egzaminacyjnych,
4. do dnia 12.09.2017 r. - wypełnianie w USOSweb protokołów egzaminów poprawkowych,
5. niezwłocznie, w nieprzekraczalnym terminie do 26.09.2017 r. - dostarczenie do dziekanatu wydrukowanych i podpisanych protokołów,
6. do dnia 01.06.2017r. - uzupełnienie w USOSweb informacji o terminach i miejscu własnych konsultacji w czasie sesji letniej 2016/17.