Studia magisterskie

kierunek: Pedagogika dla absolwentów studiów licencjackich kierunków pedagogicznych i nauczycielskich
Specjalności:  

Animacja społeczno-kulturalna
Edukacja dorosłych i marketing społeczny
Pedagogika opiekuńcza z terapią
Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
Poradnictwo zawodowe i coaching kariery
Resocjalizacja
Terapia Pedagogiczna
Poradnictwo Rodzinne 

W trakcie studiów student dokonuje wyboru jednej ze specjalności: Animacja społeczno - kulturalna, Edukacja dorosłych i marketing społeczny, Pedagogika opiekuńcza z terapią, Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna, Poradnictwo zawodowe i coaching kariery, Resocjalizacja, Terapia pedagogiczna, Poradnictwo rodzinne. Uruchomienie specjalności nastąpi w przypadku wybrania jej przez minimum 20 studentów.

kierunek: Pedagogika dla absolwentów studiów licencjackich kierunków niepedagogicznych i nienauczycielskich
Specjalności: 

Animacja społeczno-kulturalna
Edukacja Dorosłych i Marketing Społeczny
Pedagogika opiekuńcza z terapią
Resocjalizacja

W trakcie studiów student dokonuje wyboru jednej ze specjalności: Animacja społeczno - kulturalna, Edukacja dorosłych i marketing społeczny, Pedagogika opiekuńcza z terapią, Resocjalizacja. Uruchomienie specjalności nastąpi w przypadku wybrania jej przez minimum 20 studentów.