Koło Naukowe Pedagogów do zadań SPEcjalnych

 

Koło Naukowe Pedagogów do zadań SPEcjalnych jest organizacją studencką, która rozpoczęła swoją działalności we wrześniu 2023 roku.

Głównym celem Naszej działalności jest pobudzanie zainteresowania działaniami na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, a w tym również:

- rozpoznawanie sytuacji środowiska Osób z Niepełnosprawnościami,

- wspieranie Osób z Niepełnosprawnościami i Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w szerszym uczestnictwie w życiu społecznym,

- integracja ze środowiskiem Osób z Niepełnosprawnościami i Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi,

- promowanie pozytywnych postaw wobec Osób z Niepełnosprawnościami i Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, - ogólne upowszechnianie dorobku pedagogiki specjalnej.

Chcielibyśmy, aby nasze działania nie tylko stanowiły okazję do zdobywania wiedzy i doświadczenia, ale także były przyczyną korzystanych zmian, dla całego społeczeństwa – bo tworzymy je RAZEM.

 

Zarząd Koła:

- przewodnicząca Nicola Perec,

- zastępca Kinga Sławkowska,

- sekretarz Julia Michałczyk.

 

 

Opiekunowie Koła:

- dr hab. Piotr Plichta, prof. UWr,

- dr Joanna Lipńska-Lokś.

 

 

Zapraszamy na stronę internetową Naszego Koła: https://www.facebook.com/profile.php?id=61551627692897

 

Kontakt: skn.specjal@uwr.edu.p