Koło Naukowe Resocjalizacji INWERSJA

Koło zajmuje się: poszerzaniem wiedzy i umiejętności studentów w zakresie resocjalizacji; rozwijaniem życia naukowego wśród studentów; rozwijaniem współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi w zakresie problematyki resocjalizacji; promowaniem Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego; popularyzacją wiedzy pedagogicznej, resocjalizacyjnej; przygotowaniem przyszłej kadry pracowników naukowych; działalnością profilaktyczno-resocjalizacyjna w środowisku lokalnym.