Studenckie Koło Naukowe Life Designing

SKN Life Designing nieformalnie działa od wiosny 2017, oficjalnie od października 2018 roku. Krótki okres funkcjonowania nie przeszkodził jednak członkom Koła w realizacji różnorodnych projektów. Jako Koło bierzemy również udział w organizacji konferencji i seminariów naukowych Katedry UNESCO Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego z udziałem wybitnych prelegentów z całego świata, jak np. prof. David Blustein (USA), prof. Jean Guichard (Francja) czy prof. Maria Eduarda Duarte (Portugalia).