Kolegium doktorskie

Harmonogram zajęć

www.pedagogika.uni.wroc.pl/plan

Instrukcja obsługi harmonogramów:
• Aby znaleźć harmonogram dla danego semestru oraz grupy, należy w „drzewie” po lewej stronie rozwinąć kategorie za pomocą znaku +.
• Po znalezieniu danego harmonogramu, należy na dole strony w tabeli „Wydrukuj plan” wejść w link: „Plan na cały semestr” – nastąpi przekierowanie do pliku z harmonogramem
• Zajęcia z przedmiotu „Seminarium licencjackie / magisterskie” zostały umieszczone osobno w drzewie przy każdym harmonogramie studiów wraz z nazwiskami osób prowadzących ten przedmiot.
• Zajęcia z przedmiotów fakultatywnych zostały umieszczone osobno w drzewie przy każdym harmonogramie studiów wraz z nazwiskami osób prowadzących ten przedmiot.