Konferencje

„Codzienność jako wyzwanie edukacyjne. Wychowanie w demokracji i dla demokracji – teoria i praktyka”


Zapraszamy do uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji Naukowej, organizowanej przez Katedrę UNESCO Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego (Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski), która jest organizowana z okazji inauguracji działań międzynarodowej sieci współpracy UNITWIN NETWORK “Life designing interventions (counseling, guidance, education) for decent work and sustainable development”,skupiającej 17 uniwersytetów z całego świata.


Zapraszamy pracowników Instytutu Pedagogiki do wzięcia udziału w a V Międzynarodowej Konferencji Naukowej„Wychowanie w Rodzinie. Konteksty historyczne i współczesne”. Konferencja odbywać się będzie 24-26 maja 2018r. w Szklarskiej Porębie.


Szanowni Państwo, zachęcamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji “Polskie koncepcje pedagogiki ogólnej w ujęciu porównawczym” , której obrady będą się toczyć 27 i 28 września 2017 roku w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Konferencja objęta jest patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Organizatorami są: Zakład Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pedagogiki UWr, Zespół Pedagogiki Ogólnej działający przy KNP PAN oraz Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Szczegóły dotyczące tematyki i kwestii organizacyjnych znajdziecie Państwo w załącznikach – Komunikat I oraz Karta zgłoszeniowa. Serdecznie zapraszamy !! W imieniu organizatorów dr Jacek Gulanowski dr hab. Rafał Włodarczyk


Szanowni Państwo, Zakład Resocjalizacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Świat uzależnień – uzależnienia w polskim świecie. Teoria, badania, praktyka, która odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2017 r. na Zamku Książęcym w Oleśnicy. Konferencji będą również towarzyszyły warsztaty znanych specjalistów.


17-19.11.2016 w Instytucie Pedagogiki odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Aging in multicultural world – individual and social contexts of learning”, która była siódmą konferencją zorganizowaną w ramach wspólnoty naukowców ESREA (European Society for Research on the Education of Adults) w sieci ELOA (Education and Learning of Older Adults).


Instytut Pedagogiki Zakład Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową XXVIII Forum Pedagogów „Kultura popularna jako przestrzeń uczenia się” Wrocław 19-20 października 2015


Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Atomizacja czy integracja europejska? – transgraniczność w perspektywie (wielo)pedagogiki” 22-23 października 2014 Organizatorzy: Instytut Pedagogiki Uniwersytet Wrocławski Instytut Studiów nad Islamem Muzułmańskie Centrum Kulturalno – Oświatowe we Wrocławiu PATRONAT HONOROWY KONFERENCJI prof. zw. dr hab. Marek Bojarski Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. zw. dr hab. Stefan Lelental Uniwersytet Łódzki Miejsce obrad: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki ul. J.W. Dawida 1, 50-527 Wrocław


DZIECKO W SYTUACJACH UCZENIA SIĘ. KONTEKSTY I PRZESTRZENIE EDUKACYJNE THE CHILD IN LEARNING SITUATIONS. EDUCATIONAL CONTEXTS AND SPACES Krzyżowa 17-19 listopada 2014


Międzynarodowa konferencja naukowa XXVI FORUM PEDAGOGÓW Transgresje w edukacji O przekraczaniu progów edukacyjnych Wrocław 21-22 października 2013 Instytut Pedagogiki UWr ul. Dawida 1