Wykłady on-line

Hans Jørgen Weile, Zespół stresu pourazowego w perspektywie wielopokoleniowej

Hans Jørgen Weile, Inland Norway University of Applied Science, Lillehammer, w Instytucie Pedagogicznym przedstawił zagadnienia związane ze stresem pourazowym w kontekście społecznym, oddziaływania traum historycznych, długiego życia lęku... Wykład z polskimi napisami!


Poradnictwo kariery w XXI w. / Career Consueling in 21st c., prof. Maria Duarte (Lizbona)

Czym jest kariera współcześnie? Czy można ją zaplanować? A jeśli tak, to jak pogodzić sprzeczne tendencje rynku - i potrzeb osobistych? O tym wszystkim mówi pani prof. Maria Duarte, kierująca pracami Katedry UNESCO Całożyciowego Poradnictwa przy Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykład jest tłumaczony.


Film w perspektywie edukacyjnej, dr hab. Witold Jakubowski, prof. UWr.

Profesor Witold Jakubowski (Instytutu Pedagogiki) przedstawia tajniki analizy filmów jako narzędzia edukacyjnego. Nie bójcie się jednak, rzecz idzie o pop kulturę, nie o instrukcje pierwszej pomocy!


O co chodzi z Public history?, dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr.

Inicjatorka powołania na Uniwersytecie Wrocławskim studiów 'Historia w przestrzeni publicznej', czyli polskiego odpowiednika popularnego na zachód Odry i Nysy Łużyckiej kierunku Public history, tłumaczy, cóż to właściwie jest? Dlaczego warto spojrzeć na historię jako element gry informacji - właśnie w przestrzeni publicznej. I że ta wiedza ma całkiem praktyczny - ale i idealistyczny też! - wymiar. Warto poznać coś nowego!